Головна‎ > ‎

Природничі читання

Міністерство охорони здоровʼя України,
Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет" (м. Чернівці, Україна),
Висока школа економіки та менеджменту (Братислава, Словаччина)
Видавництво "Inter GING" (м. Гамельн, Німеччина),Шановні колеги!
Маємо честь запросити вас до участі у ІІІ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Природничі читання» 19-22 травня 2016 р., яка проводиться спільно з Високою школою економіки та менеджментy (м. Братислава, Словаччина) та німецьким видавництвом "Inter GING". Конференція внесена в реєстр з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2016 році) за № 129.
20 травня 2016 р. у конференц-залі за адресою: пл. Театральна, 2, відбудуться два секційні засідання: "Актуальні питання ембріотопографії", присвячене 80-річчю від дня народження професора В.М.Круцяка та "Кризовий менеджмент в умовах надзвичайних ситуацій". Засідання секції студентів та молодих вчених відбудуться 21-22 травня 2016 р. на базі спортивно-оздоровчого табору «Здоров’я» ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет".
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
- Актуальні питання медицини:
теоретична медицина, практична медицина, військова медицина, гігієна, загальна і медична психологія та педагогіка, інформаційні технології в медицині, медичне право
- Фізичне виховання: сучасні проблеми та перспективи фізичного виховання і професійної підготовки фахівців, фізичне виховання різних груп населення, медико-біологічні основи фізичної культури і спорту, науково-методичні основи здоровʼя людини рекреації та фітнесу, проблеми формування здорового способу життя та безпеки життєдіяльності
- Фізика: кореляційна та поляризаційна оптика, термоелектрика, фізика твердого тіла, нанотехнології, компʼютерні системи
- Хімія: біологічна хімія, аналітична хімія, неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія
- Біологія: екологія, ботаніка, зоологія, медична біологія
- Географія: ґрунтознавство, регіоналістика, природокористування, фізична географія
- Організація медичних, рятувальних, транспортних й адміністративних служб в умовах кризового менеджменту:
проблеми політичної, правової, соціально-економічної та техногенної безпеки в сучасному світі; аналіз та прогнозування загроз та ризиків природніх, техногенних та соціальних катастроф; організаційно-економічні, фінансовіта адміністративні механізми забезпечення функціонування рятувальних служб в умовах масштабних природніх та техногенних катастроф; дорожньо-транспортна безпека: проблеми профілактики ДТП, зниження ризиків травмування та смертності; медицина невідкладних станів та катастроф; підготовка та тренінг персоналу медичних, рятувальних, транспортних та адміністративних служб в умовах кризового менеджменту, імовірних природніх та техногенних катастроф
- Науково-методичні основи викладання
- Українознавство у системі вищої освіти
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська
Форми участі:
- Активна участь: усна доповідь і публікація тез та статей, вільний слухач;
- Пасивна участь: тільки публікація тез та статей.
- Стендова доповідь.
УВАГА!
За результатами конференцій планується видання двох збірників матеріалів конференції:
1. Природничі читання: матеріали ІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю. Видавництво ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет" (м. Чернівці, Україна) – українською, російською та англійською мовами;
2. Natural Science Readings: Abstracts Journal видавництвом Висока школа економіки та менеджменту (Братислава, Словаччина) – закордонне видання англійською мовою (переклад англійською виконує редакція).
Умови участі: тези доповідей та статті приймаються до 19 квітня 2016 р.
- роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання; - усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну; - обсяг тез до 3-х сторінок;
- обсяг статей – до 10 сторінок.
Структура друкованої роботи (тез):
- прізвища та ініціали авторів;
- повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу, місто;
- назва роботи великими літерами;
- текст тез.
Структура оригінальної статті: УДК. Ініціали та прізвище автора (ів). НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ). Назва підрозділу (в дужках – вчене звання, ініціали та прізвище керівника). Назва установи, де виконана робота, місто. Вступ. Мета дослідження. Матеріал і методи. Результати дослідження та їх обговорення. Висновки. Перспективи подальших досліджень. Література. Резюме та ключові слова (українською, російською та англійською мовами). На останній сторінці статті мають бути реквізити одного з авторів для спілкування (прізвище, ім'я, по батькові; e-mail, телефон), напрям та інформація про можливість безпосереднього виступу.
Статті та тези набирати в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman Cyr (14 кегель) з інтервалом 1,5 у форматі А4 з полями: з усіх боків - 2 см;
- файли у форматі rtf, doc або docх;
- назва файлу: повинна містити напрям роботи та прізвище автора.
Бібліографічний опис використаних джерел наводиться згідно з ДСТУ 7.1:2006.
Текст статті (тез) та скан квитанції про оплату направляти на електронну скриньку topikabsmu@mail.ru
Реєстраційний внесок включає в себе:
- матеріали конференції, сертифікат – 50 грн.,
- проїзд до СОТ «Здоров’я» і назад та проживання – 200 грн.,
- харчування (3 рази) – 150 грн.,
- дружня вечеря – 100 грн.
Статті та тези приймаються українською, російською та англійською мовами.
В тексті листа просимо вказати в якому з видань Ви плануєте опублікувати свою роботу:
- стаття в фаховому журналі "Клінічна та експериментальна патологія";
- стаття в німецькому журналі "Deutscher wissenschaftsherold";
- тези в збірнику "Природничі читання";
- тези в закордонному збірнику "Natural Science Reading".
Видавництво "Inter GING" самостійно виконує переклад матеріалів на англійську мову.
Всі матеріали (тези, статті) будуть опубліковані в день конференції
Оплату проводити шляхом поповнення картки Приватбанку № 5168755624607780
Представник видавництва "Inter GING" в Україні Чампела О.М.
Відповідальний секретар:
доц. Проняєв Дмитро Володимирович
(050) 5531757
Видавництво "INTER Ging" пропонує співпрацю по видавництву монографій, статей, матеріалів конференцій в Німеччині
Comments